Manatsu No Sounds Good! Performed By Media Senbatsu In TV Show Kayoukyoku

  May 22, 2012
AKB48‘s 26th single Manatsu no Sounds Good! will be released today on 23th May. One night away from the release, for TV show Kayoukyoku Senbatsu members of for the single performed the title track, Manatsu no Sounds Good!, in the original costumes for the song.
Media Senbatsu for Manatsu no Sounds Good! are,
(AKB48) Atuko Maeda, Minami Takahashi, Yuko Oshima, Yuki Kashiwagi, Mariko Shinoda, Tomomi Itano, Haruna Kojima, Rino Sashihara, Aki Takajo, Mayu Watanabe, *Haruka Shimazaki, *Karen Iwata, *Anna Iriyama, *Rena Kaoh, Suzuran Yamauchi 
(SKE48) Rena Matsui, Jurina Matsui, *Kanon Kimoto
(NMB48) Sayaka Yamamoto, Miyuki Watanabe, *Eriko Joe
(HKT48) *Haruka Kodama
*New Bloods in Senbatsu for AKB48’s single

Haruka Shimazaki (Paruru)
Mariko Shinoda (Mariko-sama) and Haruna Kojima (Kojiharu, NyanNyan)

Front: Tomomi Itano (Tomochin) and Yuki Kashiwagi (Yukirin)
Back: Suzuran Yamauchi (Ranran, Suzuran) and Sayaka Yamamoto (Sayanee)
Joe Eriko (Joe) and Suzuran
Kanon Kimoto (Non) and Haruka Kodama (Harurun)
Mayu Watanabe (Mayuyu)
Yuko Oshima (Yuko)
Karen Iwata (Karen), Mayuyu, Acchan, Paruru, Jurina Matsui (Jurina), Miyuki Watanabe (Milky)

Atsuko Maeda (Acchan)